Mortgage Konut Kredisi Nedir ?

Mortgage(tutsat), insanların kolayca hatta kira öder gibi ev almalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir Gayrimenkul Finansman sistemidir. 

Kredi İçin İstenilen Belgeler 
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi.
Son döneme ait su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi (Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile bireylerinden biri adına düzenlenmiş olmalıdır.)
Gelir durumunu gösterir belge
Ücretliler: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge.
Serbest Meslek Sahibi: Vergi levhası.
Şirket Ortağı: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi.
Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Tapu aslı ve fotokopisi.
Emekliler: Hesap cüzdanı.
Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi.